Państwowy Bank Rolny Oddział w Gdyni

Sygnatura
93/15/0
Daty skrajne
[1873-] 1918-1953
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dokumentacja parcelacji majątków (nr 1-11) 2. Akta kredytowe: - miasto Gdańsk (nr 12) - powiat kartuski (nr 13-615) - powiat kościerski (nr 616-1024) - powiat morski z m. Gdynia (nr 1025-1980) - powiat starogardzki (nr 1981-1984) - powiat tczewski (nr 1985-1994) - akta kredytowe z innych miejscowości (Bydgoszcz, Darłowo, Grudziądz, Jaszcz pow. Świecie, Leśno pow. Chojnice, Lebork, Poznań, Świecie, Toruń) - nr 1995-2019; - akta kredytowe udzielanych grupom rolników (nr 2020-2021), 3. Wyciągi informacyjne z ksiąg wieczystych, upomnienia, deklaracje, korespondencja, sprawozdania z likwidacji (nr 2022-2088).

Dzieje twórcy:

Polski Państwowy Bank Rolny utworzony został 05.02.1919 r., był on pierwszym bankiem państwowym w niepodległej Polsce. 10.06.1921 r. zmieniono nazwę na Państwowy Bank Rolny. Głównym zadaniem Banku było udzielanie kredytów dla bez- i mało-rolnych w formie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych. Bank finansował przemysł przetwórczy, parcelacje, komasacje, melioracje oraz operacje reformy rolnej. W czasie okupacji Niemcy uznali działalność Banku za podlegającą przepisom prawa cywilnego handlowego i upadłościowego, za działalność opartą na umowach, a nie aktach władzy. Uratowało to PBR od konfiskaty. W czasie wojny Bank nadal pomagał ludności wiejskiej. Uruchomienie Banku w Polsce Ludowej nastąpiło w 1945 r., jego głównym zadaniem stało się przeprowadzenie reformy rolnej, odbudowa zniszczonych gospodarstw wiejskich oraz zagospodarowanie i zasiedlanie ziem zachodnich, a także kredytowanie przemysłu rolnego. PBR postawiono w stan likwidacji na mocy Dekretu z dnia 25.10.1948 r. o reformie bankowej. Likwidacja została przeprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.1950 r. z terminem jej całkowitego zakończenia w dniu 01.08.1950 r. Majątek, agendy i zadania PBR przejął Bank Rolny powołany dekretem z 25.10.1948 r. o reformie bankowej. Oddział PBR w Gdyni rozpoczął działalność w 1932 r. jako Agentura Oddziału Państwowego Banku Rolnego w Grudziądzu., a w 1934 r. przekształcony w samodzielny Oddział. Likwidacja Oddziału PBR w Gdyni nastąpiła w 1950 r.

Daty skrajne:

[1873-] 1918-1953

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2090

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2090

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.22

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak