Bank Rybaków Morskich w Gdyni

Sygnatura
93/18/0
Daty skrajne
1946-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zasady i zakres działani banku, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania z rozprowadzanych kredytów (1946-1950) nr 1-8, 2. Teczki kredytowe (1946-1950) nr 9-24; 3. Akta dot. techniki bankowej (1946-12950) nr 25-26.

Dzieje twórcy:

Bank Rybaków Morskich w Gdyni rozpoczął działalność w marcu 1946 r. jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Walne Zgromadzenie (założycielskie) odbyło się 23.03.1946 r. w gmachu Morskiego Urzędu Rybackiego. Wstępny etap organizacji Banku przeprowadził Związek rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Gdański. Bank wpisano do rejestru sadowego spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Gdyni 26.03.1946 r. pod nr 59. Do zadań banku należało: udzielanie kredytów na budowę kutrów i łodzi rybackich, zakup sprzętu rybackiego, przyjmowanie wkładów pieniężnych, zaciąganie kredytów, obsługa finansowa rybaków i spółdzielni rybackich, - przyjmowanie wpłat i wypłat, prowadzenie depozytu papierów wartościowych i innych walorów, finansowanie połowów dalekomorskich i przybrzeżnych; bank posiadał również prawo do zakupu papierów wartościowych, mógł przyjmować subskrypcje na pożyczki państwowe i komunalne oraz nabywać akcje przedsiębiorstw. Bank posiadał swoje ekspozytury-oddziały we Władysławowie, Helu i Szczecinie. Po ogłoszeniu dekretu o reformie bankowej z dnia 25.10.1948 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 279 z 1951 r.) Bank Rybaków Morskich podpor5ządkowano Bankowi Rolnemu. Na podstawie dekretu o reformie bankowej Bank Rolny Przeprowadził likwidację Banku Rybaków Morskich w Gdyni. Wykreślony został z sądowego rejestru spółdzielni z dniem 19.07.1950 r.

Daty skrajne:

1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 1749