Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Widaczu

Sygnatura
60/4/0
Daty skrajne
[1950] 1951-1958
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Ogólnego - protokoły wizytacji, kontroli, sprawozdania z prac, Działu Planowania - plany gospodarczo-finansowe, Działu Zatrudnienia i Płac - plany funduszu płac, analizy, sprawozdania z płac, sprawozdania z akcji socjalnych, Działu Organizacji - materiały na temat organizacji zespołu, zmiany własnościowe, ewidencja gruntów, Działu Finansowo-Księgowego - bilanse, księgi inwentarzowe, Działu Produkcji Roślinnej - sprawozdania z wyników zasiewów, Działu Produkcji Zwierzęcej - analizy z produkcji zwierzęcej, Działu Przemysłu Rolnego - remonty zakładów produkcyjnych, Działu Mechanizacji - sprawozdania ze stanu maszyn, Działu Budownictwa - plany remontów, inwestycji, dokumentacja techniczna

Dzieje twórcy:

Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Widaczu został powołany do życia zarządzeniem Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 30 lipca 1951. Działalność swą oparł na przepisach dekretu z dnia 26 października 1950. Przedmiotem działania Zespołu PGR w Widaczu wg. zarządzenia z dnia 30 lipca 1951 roku było wprowadzenie zmechanizowanej gospodarki rolnej oraz przemysłu związanego z produkcją rolną, wykonanie zadań zleconych przez władze zwierzchnie, prowadzenie punktów kopulacyjnych i wylęgarni oraz warsztatów naprawczych dla bieżących remontów traktorów i maszyn rolniczych. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister PGR. Natomiast nadzór bezpośredni nad przedsiębiorstwem wykonywał Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Przemyślu. W 1957 r. Zespół PGR w Widaczu przeszedł częściową reorganizację. Powstało wówczas przedsiębiorstwo państwowe zwane dalej Zespół PGR Widacz z siedzibą w Widaczu powiat Brzozów. Zwierzchni nadzór sprawował nad nim Minister Rolnictwa przez Wojewódzki Zarząd PGR Rzeszów. W jego skład wchodziły PGR w Widaczu, PGR w Grabownicy, PGR w Bachorzowie, PGR w Witryłowie, PGR w Niewiastce, Warsztaty Naprawcze PGR Widacz oraz Grupa Remontowo-Budowlana. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 31 marca 1958 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Zespół PGR w Widaczu zostało postawione w stan likwidacji. Swoją działalność zakończył z dniem 30 czerwca 1958 r. Struktura organizacyjna Zespołu PGR w Widaczu oparta była o załącznik wzór nr 1 Instrukcji Kancelaryjnej nr 57 z dnia 1 maja 1950 r. wydanej przez Centralny Zarząd PGR i przedstawiała się następująco: Dział Ogólny, Dział Personalny, Dział Planowania, Dział Produkcji, Dział Mechanizacji, Dział Inwestycji, Dział Plantacji, Dział Hodowli Koni, Dział Socjalny, Dział Finansowy, Dział Obrotu Towarowego, Dział Administracji, Kontrola, Ochrona, Oszczędności, Przemysł Rolny, Dział Weterynarii. Instrukcja kancelaryjna nr 33 z dnia 23 maja 1953 r. wprowadza zmianę w strukturze organizacyjnej Zespołów PGR. Według tej instrukcji struktura organizacyjna przedstawia się następująco: Dział Ogólny, Dział Planowania, Sprawy Personalne i Szkoleniowe, Zatrudnienie i Płace, Organizacja, Finanse i Księgowość, Zaopatrzenie i Zbyt, Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Weterynaria, Przemysł Rolny, Mechanizacja, Budownictwo. Nie zachowały się jednak materiały organizacyjne i stąd wnioskowanie przeprowadzono o ogólne zarządzenia władz zwierzchnich [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]

Daty skrajne:

[1950] 1951-1958

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Widacz z Siedzibą w Widaczu Powiat Brzozów

Daty:

1950-1950, 1951-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

262

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

262

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.59

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W 1985 r. wybrakowano na podstwaie zgody AP Rzeszów (nr sprawy-618-26/85) 46 j.a. - dzienniki podawcze, miesięczne i tygodniowe raporty operacyjne.