Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawie

Sygnatura
36/242/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Stawie z lat 1954-1956, 1958-1972 (sygn. 4-20); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 21-22); komisje GRN stałe i doraźne z lat 1971-1972 (sygn. 23-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 25-36); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1972 (sygn. 37-48); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1972 (sygn. 49-61); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1965-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 62-64); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1972 (sygn. 65-76); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Stawie z lat 1960, 1962-1963, 1971-1972 (sygn. 77-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stawie z lat 1955-1972 (sygn. 82-95); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1969 (sygn. 96-101); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych oraz radnych z 1960 r. (sygn. 102); protokoły narad sołtysów z lat 1958-1963, 1968-1972 (sygn. 103-109); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Staw z lat 1960-1972 (sygn. 110-143); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych, radnych, sołtysów oraz pracowników biura GRN, bez daty (sygn. 144); organizacja organów Prezydium GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1964-1967, 1970-1972 (sygn. 145-152); protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zniesieniem GRN w Horodyszczu z 1957 r. (sygn. 153); programy rozwoju gromady na lata 1961-1975 z lat 1962, 1966, 1970-1971 (sygn. 154-156); programy gospodarcze gromady z lat 1962, 1965-1972 (sygn. 157-168); sprawozdawczość gospodarcza za lata 1968-1971 z lat 1968-1972 (sygn. 169-173); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961, 1963-1972 (sygn. 174-186); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 187); budżety gromady z lat 1955-1964, 1966-1972 (sygn. 188-204); sprawozdania budżetowe z lat 1962-1962, 1968-1972 (sygn. 205-210); książki meldunkowe - Czułczyce wieś i kol., Przysiółek wieś, Horodyszcze kol., Jagodno kol., Krobonosz wieś i kol., Ochoża Pniaki z lat 1959-1962 (sygn. 211-221)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Stawie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

221

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

221

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak