Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym

Sygnatura
36/243/0
Daty skrajne
1954-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Strupinie Dużym z lat 1954-1959 (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1985 r. (sygn. 3); Komisja Materiałów Budowlanych z lat 1955-1959 (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1958 r. (sygn. 5); Komisja Rolna; Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Strupinie Dużym z lat 1955-1959 (sygn. 7-9); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 12-15); sprawozdania budżetowe za lata 1955-1957, 1959 z lat 1955-1959 (sygn. 16)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1960 r., na podstawie uchwały nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 1959 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Strupinie Dużym. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym

Daty:

1954-1959, 1954-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak