Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach

Sygnatura
36/249/0
Daty skrajne
1955-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN z lat 1958-1960 (sygn. 4-6); uchwały GRN z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z sesji GRN z 1961 r. (sygn. 8); uchwały GRN z 1961 r. (sygn. 9); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 10); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1960 (sygn. 11-13); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 15); uchwały, plany pracy Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 16); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1961 r. (sygn. 17); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 18); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 19); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1961(sygn. 20); protokoły zebrań wiejskich GRN z 1961 r. (sygn. 21); likwidacja gromady Raciborowice, protokoły z 1961 r. (sygn. 22)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Raciborowicach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Zadaniem, wg ustawy, każdej rady narodowej było dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1961, 1955-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak