Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat hrubieszowski

Sygnatura
36/250/0
Daty skrajne
1954-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Siedliszczu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1955-1957 (sygn. 2-4); protokoły z sesji GRN w Siedliszczu z lat 1958-1961 (sygn. 5-9); uchwały GRN z lat 1956-1957 (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1956-1961 (sygn. 12-16); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 17); zebrania wiejskie GRN Siedliszcze z lat 1955-1959 (sygn. 18); likwidacja gromady Siedliszcze, protokoły zdawczo-odbiorcze z 1961 r. (sygn. 19)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1958 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Siedliszczu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Zadaniem, wg ustawy, każdej rady narodowej było dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1957, 1954-1957, 1959-1961, 1959-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak