Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie

Sygnatura
36/253/0
Daty skrajne
1956-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Macoszynie z lat 1956, 1959-1960 (sygn. 1-3); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1960 (sygn. 4-5); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1960 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Macoszynie z lat 1956, 1958 (sygn. 8-9); budżet gromady na 1962 rok z 1961 r. (sygn. 10); rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne z lat 1956, 1958 (sygn. 11-12); domowa książka meldunkowa - Macoszyn Mały z 1959 r. (sygn. 13)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie Małym, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Macoszynie Małym. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1956-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1956-1956, 1956-1956, 1958-1961, 1958-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak