Komitet Budowy Pomnika Polaków Walczących o Wolność Francji podczas II wojny światowej

Sygnatura
711/17/0
Daty skrajne
1975-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statuty, protokoły zebrań Zarządu, korespondencja.

Dzieje twórcy:

W 1975 r. władze francuskie powzięły w Paryżu inicjatywę ufundowania w Paryżu pomnika upamiętniającego heroiczną walkę Polaków w obronie wolności Francji podczas II wojny światowej. Siedziba Stowarzyszenia Budowy Pomnika mieściła się w budynku Ministerstwa Byłych Kombatantów we Francji przy 37, rue de Bellechase. W skład Stowarzyszenia wchodzili: - członkowie założyciele - członkowie honorowi - członkowie wybrani przez Radę Główną Stowarzyszenia Stowarzyszenie było administrowane przez Radę Główną, składającą się z członków założycieli. Rada wybierała spośród swoich członków Zarząd składający się z prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i minimum 8 członków.

Daty skrajne:

1975-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Comite National du Monument Commemorant l'Attitude Heroique de Polonais dans la defence et la liberation de la France pendant le deuxieme conflit mondiale

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie