Polskie Zjednoczenie Katolickie

Sygnatura
711/30/0
Daty skrajne
1975-1996
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut, sprawozdania, korespondencja, materiały.

Dzieje twórcy:

Polskie Zjednoczenie Katolickie powstało w 1925 roku jako Związek Polskich Stowarzyszeń Parafialnych, w 1945 roku otrzymało nazwę Polskie Zjednoczenie Katolickie. Celem stowarzyszenia było zrzeszenie organizacji lokalnych w jedną organizację nadrzędną i propagowanie ducha katolickiego wśród emigrantów polskich.

Daty skrajne:

1975-1996

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie