Polski Związek Mężów Katolickich we Francji

Sygnatura
711/31/0
Daty skrajne
1979-1995
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły Walnych Zjazdów, korespondencja, materiały.

Dzieje twórcy:

Polski Związek Mężów Katolickich powstał w 1934 roku. Funkcję dyrektora z nadania Polskiej Misji Katolickiej we Francji pełnił ksiądz proboszcz Glapiak. Celem stowarzyszenia było stworzenie środowiska polskiego opartego na zasadach katolickich, w których obowiązałyby ideały narodowe i religijne. W ramach działalności organizowano spotkania, zebrania, rozpowszechniano publikacje.

Daty skrajne:

1979-1995

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1979-1995.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie