Związek Stowarzyszeń Dzieci Polskich we Francji

Sygnatura
711/33/0
Daty skrajne
XX wiek
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut

Dzieje twórcy:

Celem Związku było skoncentrowanie pracy w stowarzyszeniach dzieci polskich w duchu religijnym i patriotycznym, jak również pomoc w organizowaniu oraz prowadzeniu stowarzyszeń dzieci polskich. Zadania realizowane to uroczystości, publikacje, spotkania, korespondencja. Protektorem Związku był rektor PMK we Francji.

Daty skrajne:

XX wiek

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie