Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławatyczach

Sygnatura
36/289/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Sławatyczach z lat 1955-1956, 1959-1971 (sygn. 1-11); plany pracy GRN z lat 1957-1958 (sygn. 12); spotkania posłów z radnymi i wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1956, 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 14-18); Komisja Finansowa z lat 1955-1956, 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 19-24); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 25); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 26-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 31-34); komisje stałe GRN z lat 1957, 1967-1972 (sygn. 35-40); rejestr realizacji wniosków komisji GRN z lat 1971-1972 (sygn. 41); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sławatyczach z lat 1955-1971 (sygn. 42-56); protokoły z sesji sołtysów z lat 1968, 1970-1972 (sygn. 57-60); zebrania wiejskie GRN Sławatycze z lat 1962, 1967-1972 (sygn. 61-67); programy i plany rozwoju gromady oraz plany gospodarcze z lat 1962-1968, 1972 (sygn. 68-82); aktywizacja osady Sławatycze w latach 1957-1965 z 1967 r. (sygn. 83); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 84); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1972 (sygn. 85-96); budżety gromady oraz plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1966, 1968-1972 (sygn. 97-110); zmiany i wykonanie budżetu z 1972 r. (sygn. 111); sprawozdania budżetowe z 1972 r. (sygn. 112)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławatyczach, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Sławatyczach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

112

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

112

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak