Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szubinie

Sygnatura
6/3296/0
Daty skrajne
1982-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły posiedzeń organów ruchu, organizacja

Dzieje twórcy:

Organizacja polityczna o charakterze ogólnopolskim, działająca od lipca 1982 r. do listopada 1989 r.; utworzona przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa i organizacje polityczne (ZSL, SD, Stow. "Pax", Chrześc. Stowarzyszenie Społ., Polski Związek Kat.-Społ.); od 1983 r. oficjalnie zajęła miejsce Frontu Jedności Narodu; w jej skład weszły Obywatelskie Komitety Odrodzenia (Ocalenia) Narodowego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i in. Program i zadania: uzyskanie poparcia społecznego dla polityki PZPR (formuła frontu porozumienia narodowego), kontynuacja niektórych form działalności FJN (akcje społeczne, m.in. Narodowy Fundusz Pomocy Szkole).

Daty skrajne:

1982-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1982-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie