Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie

Sygnatura
361/1/0
Daty skrajne
1946-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi dyplomowe, posiedzenia, podstawy funkcjonowania, zebrania organizacji partyjnych, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku, materiały informacyjne, ewidencja kadry, badania naukowe, rekrutacja

Dzieje twórcy:

Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie powstała w 1946 roku. Decyzja o utworzeniu uczelni została ogłoszona przez ministra dr Stanisława Jędrychowskiego na Zjeździe Rektorów Uczelni Handlowych 17-29 września 1946 roku. Na siedzibę Akademii przeznaczono budynki dawnego zakładu dla głuchoniemych przy ulicy Mickiewicza 64. Na pierwszy rok akademicki 1946/1947 przyjęto 1700 osób. Pierwsze egzaminy dyplomowe odbyły się w 1949 roku. Szkoła posiadała strukturę jednowydziałową i do 1950 roku prawnie była powiązana z Akademią Handlową w Poznaniu, kiedy to w jej miejsce powołano Wyższą Szkołę Ekonomiczną

Daty skrajne:

1946-1952

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie

Daty:

1946-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.24

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.24

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie