Urząd Gminy w Rejowcu

Sygnatura
36/313/0
Daty skrajne
1973-1990
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

podział gminy na sołectwa z lat 1978, 1976 (sygn. 1-2); wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z lat 1979-1980, 1985 (sygn. 3-5); zebrania wiejskie wg sołectw z lat 1974-195 (sygn. 6-27); protokoły zebrań wiejskich z lat 1976-1979, 1985-1988 (sygn. 28-34); zarządzenia naczelnika gminy z lat 1974-1975 (sygn. 35); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1976-1983, 1985-1989 (sygn. 36-43); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977-1979, 1983, 1985-1988 (sygn. 47-54); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1976-1981, 1984-1988 (sygn. 55-65); kontrole i inspekcje wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1976, 1979, 1985, 1987-1988 (sygn. 66-73); kontrole wtórne w jednostkach własnych z 1986 r. (sygn. 74); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z 1984 r. (sygn. 75)

Dzieje twórcy:

Urząd Gminy w Rejowcu, powiat chełmski, województwo lubelskie, powstał w 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. W 1975 r. urząd wszedł w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja urzędu gminy jako jednostki administracji państwowej. Siedziba urzędu gminy mieściła się w Rejowcu. Status prawny – administracja ogólna. Urząd gminy został powołany do wykonywania zadań gminy, jako jednostka wykonawcza naczelnika gminy w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Działał on zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami władz nadrzędnych, uchwałami gminnej rady narodowej i zarządzeniami naczelnika gminy. Urzędem kierował naczelnik gminy. Statut organizacyjny szczegółowo określał podział i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych (stanowisk pracy) wchodzących w skład biura, gminnej służby rolnej i urzędu stanu cywilnego stanowiących łącznie urząd gminy.

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 38
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75