Miejska Rada Narodowa we Włodawie

Sygnatura
36/360/0
Daty skrajne
1975-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

organizacja miejskiej rady narodowej z lat 1978-1983 (sygn. 1); protokoły z sesji miejskiej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 2-16); uchwały miejskiej rady narodowej i ich realizacja z lat 1982-1990 (sygn. 17-20); protokoły z posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 21-33); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1982-1990 (sygn. 34-36); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1975, 1978-1990 (sygn. 37-38, 48, 60); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1978-1987 (sygn. 39-40); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1978-1986 (sygn. 41-42); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1979-1988 (sygn. 43-44); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1987 (sygn. 45); akta komisji z lat 1988-1990 (sygn. 46); kontrole komisji miejskiej rady narodowej z lat 1988-1989 (sygn. 47); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1983-1988 (sygn. 49, 53); ewidencja interpelacji i wniosków radnych z lat 1978-1990 (sygn. 50-52); samorząd mieszkańców z lat 1980-1988 (sygn. 54-55); sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej z lat 1978-1983 (sygn. 56); inspekcja robotniczo-chłopska z 1984 r. (sygn. 57); Miejski Komitet Kontroli Społecznej z lat 1978-1983 (sygn. 58-59);

Dzieje twórcy:

Miejska Rada Narodowa we Włodawie, województwo lubelskie, powstała w 1973 r., na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja miejskiej rady narodowej jako podstawowego organu władzy państwowej na terenie miasta. Siedziba rady mieściła się we Włodawie. Status prawny – administracja ogólna. Do zadań miejskiej rady narodowej należało dokonywanie podziału miasta na osiedla, zarządzanie wyborów do organów samorządu, zatwierdzanie statutów samorządu mieszkańców. Zadania te wykonywała na sesjach przy pomocy prezydium, komisji oraz przez działalność radnych w terenie.

Daty skrajne:

1975-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1975, 1975-1975, 1978-1990, 1978-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

60

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

60

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak