Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Chełmie

Sygnatura
36/364/0
Daty skrajne
1934-1949 [1950-1963]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

karta A: sprawy organizacyjne z lat 1934-1948 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia i rady nadzorczej z lat 1941-1949 (sygn. 4-7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1935-1938, 1944-1948 (sygn. 8-9); sprawozdania zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 10-11); sprawy osobowe z lar 1945-1947 (sygn. 12); budynki, biura, magazyny - budowa, plany, z lat 1938-1945 (sygn. 13-18); akty notarialne majątku spółdzielni z 1948 r. (sygn. 19); korespondencja finansowa z lat 1945-1948 (sygn. 20-21); bilanse z lat 1944-1945 (sygn. 22-23); dzienniki główna z lat 1944-1947 (sygn. 24-48); inwentarz z lat 1944-1947 (sygn. 38-40); rejestry członków z lat 1935-1944 (sygn. 41-50); wykaz gospodarstw powyżej 5 ha (okres okupacji), bez daty (sygn. 59-60); książki kasowe z lat 1940-1941 (sygn. 61-62); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z lat 1945, 1947 (sygn. 63-64); korespondencja handlowa z lat 1945-1946 (sygn. 65-68); protokoły z kradzieży, korespondencja z lat 1945-1947 (sygn. 69); rejestr dostawy zbóż przez placówki handlowe z 1947 r. (sygn. 70); meldunki o dostarczanych ziemiopłodach z 1946 r. (sygn. 71); zestawienia z obrotu zbożem z lat 1944-1946, 1948 (sygn. 72-74); zestawienia z obrotu ziemniakami z lat 1946-1948 (sygn. 75); rozliczenia warzyw z 1945 r. (sygn. 76); zboże siewne z lat 1945-1947 (sygn. 77-80); zboże UNRRA z 1947 (sygn. 81); zboże z akcji "RO" z 1946 r. (sygn. 82); wpływ zboża na skrypty dłużne z lat 1945-1947 (sygn. 83-84); zestawienie rozchodowanego zboża na skrypt z lat 1945-1946 (sygn. 86); książki skupu i sprzedaży zboża z lat 1946-1947 (sygn. 87-88); książki kalkulacyjne z lat 1942-1945 (sygn. 89-90); korespondencja handlowa - zaopatrzenia z lat 1943-1948 (sygn. 91-100); skup towarów rolnych od rolników z lat 1944-1947 (sygn. 101-104); sprzedaż towarów dla rolników z lat 1944-1947 (sygn. 105-108); wymiar i skup włókna z 1944 r. (sygn. 109); sprawy rady zakładowej z lat 1946-1947 (sygn. 110); sprawy związku zawodowego z 1948 r. (sygn. 111); karta B: akta osobowe pracowników Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Chełmie z lat 1936-1949 [1950-1963]

Dzieje twórcy:

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Chełmie z odpowiedzialnością udziałami została powołana w 1934 r. Statut spółdzielni zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Lublinie w dniu 17 sierpnia 1934 r. pod numerem 848. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chełmie, przy ulicy Pierackiego 41. Status prawny – spółdzielnia. Wg statutu z 1934 r. celem spółdzielni było „podniesienie dobrobytu członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa” Do władz spółdzielni należał zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie przedstawicieli. Spółdzielnia prowadziła skup artykułów dostarczanych przez rolników z tytułu świadczeń rzeczowych, zakup i sprzedaż z wolnego rynku artykuły niezbędne w gospodarstwie rolnym. Ponadto rozprowadzała zboża siewne i nasiona. W 1944 r. spółdzielnia posiadała trzy punkty sprzedaży w Chełmie oraz dwa na terenie powiatu – w Rejowcu i Wojsławicach.

Daty skrajne:

1934-1949 [1950-1963]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1963, 1934-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

793

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 111
spis zdawczo-odbiorczy Tak 682
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 111
spis zdawczo-odbiorczy Tak 682