Gminna Rada Narodowa w Dorohusku

Sygnatura
36/367/0
Daty skrajne
1973-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji gminnej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 1-17); realizacja uchwał gminnej rady narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 18-30); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1983 (sygn. 31-39); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1974-1990 (sygn. 40-48); Komisja ds. Samorządu z lat 1988-1990 (sygn. 49); Komisja Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1973-1990 (sygn. 50-61); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1974-1990 (sygn. 62-71); Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego z lat 1974-1990 (sygn. 72-78); protokoły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 79-93); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 94-100); podział gminy na sołectwa z lat 1973, 1984-1985 (sygn. 101-102); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1982 (sygn. 103-121)

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Dorohusku, powiat chełmski, województwo lubelskie, jako podstawowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego została utworzona w 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. W 1975 r. rada weszła w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych jako jednostek władzy państwowej. Siedziba gminnej rady narodowej mieściła się w Dorohusku. Status prawny – administracja ogólna. Zadania i uprawnienia gminnej rady narodowej opierały się przede wszystkim na działalności zapewniającej wykonanie zadań państwowych, rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny gminy, unowocześnienie i wzrost produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej. Na czele rady stał przewodniczący. Swoje zadania gminna rada wykonywała na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji, poprzez działalność radnych w terenie i swój organ wykonawczy – naczelnika gminy.

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

121

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

121

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak