Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski)

Sygnatura
53/1828/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
7482

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1939

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1939

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

297

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

232

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.08

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 81-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 88 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86866-86877), 13-33 (nr O: 55143-55163), 34-79 (nr 53: 86878-86923), 164-166 (nr 53: 86924-86926), 173-175 (nr 53: 86927-86929), 179-181 (nr 53: 86930-86932) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33