Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki)

Sygnatura
53/1832/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
8570

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

299

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

265

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.91

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.51

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 76-138) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 107 j.a. o sygn.:1-12 (nr 53:86703-86714), 13-33 (nr O:55261-55281), 34-75 (nr 53:86715-86756), 139-159 (nr 53: 86757-86777), 169-178 (nr 53: 86778-86787), inwentarz zespołu (nr 53 86788) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33