Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski)

Sygnatura
53/1835/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
2453

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1919 (1920-1921), małżeństwa i zgony za lata 1874-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

214

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

190

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.21

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.86

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 76-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53:86933-86944), 13-33 (nr O: 55282-55302), 34-75 (nr 53:86945-86986), 109-111 (nr 53: 86987-86989), 134 (nr 53 86990), 136-137 (nr 53: 86991-86992), 140 (nr 53 86993) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3-33