Urząd Stanu Cywilnego Cichagóra (pow. nowotomyski)

Sygnatura
53/1838/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
964

Zawartość:

urodzenia,małżeństwa i zgony za lata 1878-1920

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). Rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 21 września 1920 roku Urząd Stanu Cywilnego w Cichejgórze przyłączono do Urzędu Stanu Cywilnego w Bukowcu ( powiat nowotomyski)(Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego nr 40 z dnia 2 października 1920 roku poz 910 )

Daty skrajne:

1878-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

112

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

109

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.98

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.93

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych patrz też system informatyczny

Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 55-63 W zespole zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-21 (nr O: 55325-55345), 22-54 (nr 53: 87125-87157), 64-65 (nr 53: 87158-87159) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-21