Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - obwód miejski (pow. kościański)

Sygnatura
53/1842/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
6407

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1942

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1942

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1942.

Nazwa dawna:

Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - miasto (pow. kościański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

321

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

274

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.61

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87059-87070), 13-33 (nr O: 55346-55366), 34-75 (nr 53: 87071-87112), 151-153 (nr 53: 87113-87115), 166-171 (nr 53: 87116-87121), 178-180 (nr 53: 87122-87124) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33