Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/1844/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
11831

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1921 (1922-1925), małżeństwa i zgony za lata 1874-1939

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1939

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

348

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

323

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.26

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 111 j.a. o sygn.: 1-9 (nr 53: 87160), 10-33 (nr O: 55367-55390), 34-78 (nr 53: 87169-87213), 160-183 (nr 53: 87214-87237), 190-192 (nr 53: 87238-87240), 196-198 (nr 53: 87241-87243), 205-207 (nr 53: 87244-87246) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33