Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki)

Sygnatura
53/1848/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6207

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

286

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

250

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.63

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych

Wtóropisy (sygn.: 81-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 40754-40756), 4-33 (nr O: 55439-55468), 34-80 (nr 53:87360-87406), 165-167 (nr 53: 87407-87410), 174-176 (nr 53: 87411-87413), 183-185 (nr 53: 87413-87415) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33