Urząd Stanu Cywilnego Dolsk (pow. śremski)

Sygnatura
53/1849/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
11741

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1942

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1942

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

360

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

268

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.96

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.71

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn. 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 96 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 40832-40840), 10-12 (nr 53: 87416-87418), 13-33 (nr O: 55469-55489), 34-75 (nr 53: 419-460), 154-156 (nr 53: 87461-87463), 169-180 (nr 53: 87464-87475), 184-189 (nr 53: 87476-87481) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33