Urząd Stanu Cywilnego Głuchowo (pow. kościański)

Sygnatura
53/1852/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
4939

Zawartość:

urodzenia za lata 1877-1922, małżeństwa i zgony za lata 1877-1935 oraz akta zbiorowe z lat 2003-2004, 2008 do ksiąg urodzeń za lata 1913-1914, 1921

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1877-1935, 2003-2004, 2008

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1935, 2003-2004, 2008-2008.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

286

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

214

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.39

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.77

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 67-132) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 79 j.a. o sygn.: 1-3 (nr 53: 87543-87545), 4-24 (nr 0: 55511-5531), 25-66 (nr 53: 87546-87587), 133-135 (nr 53: 87588-87590), 148-154 (nr 53: 87591-87597), 161-163 (nr 53: 87598-87600) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-24