Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski

Sygnatura
53/1853/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
64755

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1921, małżeństwa i zgony za lata 1874-1925 oraz akta zbiorowe za lata 1875-1925

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1925

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1925.

Nazwa dawna:

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - miasto

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

717

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

636

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.07

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.87

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 89-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 115 j.a. o sygn.: 1-14 (nr 53: 87601-87614), 15-36 (nr O: 55532-55553), 37-87 (nr 53: 87615-87665), 144-145 (nr 53: 87666-87667), 149-150 (nr 53: 87668-87669), 154-157 (nr 53: 87670-87672), 159-160 (nr 53: 87673-87674), 165-168 (nr 53: 87675-87678), 171-174 (nr 53: 87679-87682), 177 (nr 53 87683), 309-311 (nr 53: 87684-87686), 328-334 (nr 53: 87687-87693) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36