Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski

Sygnatura
53/1854/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
16838

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1928

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1928

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

350

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

313

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.03

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych

Wtóropisy (sygn.: 87-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 131 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 53: 87694-87695), 3-13 (nr O: 41127-41137), 14-43 (nr O: 55554-55583), 44-86 (nr 53: 87696-87738), 144-167 (nr 53: 87739-87762), 203-210 (nr 53:87763-87770), 217-221 (nr 53: 87771-87775), 225-232 (nr 53: 87776-87783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-19, 21-43