Urząd Stanu Cywilnego Krerowo (pow. średzki)

Sygnatura
53/1877/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5801

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa za lata 1874-1920, zgony za lata 1874-1919 oraz akta zbiorowe z lat 1955, 1958, 1964, 1970-1971, 1977 do ksiąg urodzeń za lata 1881, 1887, 1893, 1899, 1901, 1904

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874 - 1919, 1955, 1958, 1964, 1970-1971, 1977

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1919, 1955-1955, 1958-1958, 1964-1964, 1970-1971, 1977-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

242

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

232

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.09

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55993-56013) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191