Urząd Stanu Cywilnego Michałowo (pow. średzki)

Sygnatura
53/1893/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
9036

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918 małżeństwa i zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe z lat 1948, 1957, 1960-1969 do ksiąg urodzeń za lata 1885, 1889-1890, 1898, 1900-1903, 1906, 1908 i księgi małżeństw z roku 1899

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1920, 1948, 1957, 1960-1969

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1914, 1948-1948, 1957-1957, 1960-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

244

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

229

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.93

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42926-42937), 13-33 (nr O: 56255-56275), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-159, 169-174, 184-188, 201-217