Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki)

Sygnatura
53/1900/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
9623

Zawartość:

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1911 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego z lat 1939-1976 do ksiąg urodzeń za lata 1906, 1909-1910 i księgi małżeństw za rok 1891

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1911, 1939-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1911, 1939-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

113

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-10 (nr O: 43042-43051), 11-31 (nr O: 56402-56422) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-106