Urząd Stanu Cywilnego Ostroróg (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/1919/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
14497

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa i zgony za lata 1874-1938 oraz akta zbiorowe z lat 1936-1997, 1999, 2003-2004, 2016-2017 do ksiąg urodzeń za lata 1878, 1883, 1889-1890, 1894, 1898-1900, 1902-1903, 1906-1907, 1909-1910, 1912-1917, ksiąg małżeństw za lata 1911, 1919, 1922, 1924-1927, 1929, 1934-1938 i ksiąg zgonów za lata 1915, 1918, 1926

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874 - 1938, 1939-1997, 1999, 2003-2004, 2016-2017

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938, 1939-1997, 1999-1999, 2003-2004, 2016-2017.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

337

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

265

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43536-43547), 13-33 (nr O: 56745-56765) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-78, 166-171, 178-180, 190-192, 196-209, 219-223