Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/1923/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
31289

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1941 oraz akta zbiorowe z lat 1959-2012 do ksiąg urodzeń za lata 1892-1894, 1896-1897, 1899-1915 i ksiąg małżeństw za lata 1902, 1910, 1917-1919, 1922, 1925-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1941, 1959-20-012

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1941, 1959-2012.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

400

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

355

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.06

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych patrz też system informatyczny

Wtóropisy (sygn.: 87-165 ) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 36 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43822-43833), 13-33 (nr O: 56841-56864) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255 Sygnatury w zespole nr 1923: 1-174, 176-384