Urząd Stanu Cywilnego Stobnica (pow. obornicki)

Sygnatura
53/1953/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6405

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1921, małżeństwa i zgony za lata 1874-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

293

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

258

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.83

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 80-120) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 31 j. a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45270-45281), 15-33 (nr 57387-57405) oraz zdigitalizowano sygnatury 15-79, 121-123, 167-169, 179-181, 185-188, 197-201, 206-211, 214-216