Urząd Stanu Cywilnego Swarzędz - obwód miejski

Sygnatura
53/1955/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
17087

Zawartość:

urodzenia, małżeństwa i zgony za lata 1874-1917

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

250

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

233

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.41

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.14

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-37, 38 vacat, 39-85, 86 pusta, 87-241)
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 74-85, 87-97) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-30 (nr O: 57427-57456) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 91, 98-101, 137-144, 168-176, 186-194, 205-210, 217-222.;;; 1 j.a. o sygn. 38 to wakat, ponieważ została przesunięta do zespołu nr 1956, Urząd Stanu Cywilnego Swarzędz - obwód wiejski, i znajduje się pod sygn. 34. Ponadto sygn. 86 jest sygnaturą pustą. Stąd też w zespole nr 1955, Urząd Stanu Cywilnego Swarzędz - obwód miejski, jest więcej sygnatur niż jednostek archiwalnych. Sygnatury: 1-37, 39-85, 87-241, jednostki: 239 j.a. (sygn. 1-37, 38 vacat, 39-85, 86 pusta, 87-241).