Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód wiejski

Sygnatura
53/1958/0
Daty skrajne
1874-1907
Liczba serii
6
Liczba skanów
21169

Zawartość:

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1907

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1907

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

203

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

203

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 76-119. W zespole zmikrofilmowano 33 j. a. o sygn.: 1-11 (nr O: 45456-45466), 12-33 (nr O: 57504-57525) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 120-130, 167-170, 177-182, 189-194, 201-203