Urząd Stanu Cywilnego Śrem - obwód miejski

Sygnatura
53/1963/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
39929

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918 (1919-1921), małżeństwa i zgony za lata 1874-1938 oraz akta zbiorowe z lat 1915-2016 do ksiąg urodzeń za lata 1906-1918, ksiąg małżeństw za lata 1907-1909, 1911-1913, 1915-1916, 1919-1938, ksiąg zgonów za rok 1930

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1938, 1946-2016

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938, 1946-2016.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

403

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

394

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 95-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45128-45139), 13-39 (nr O: 57588-57614) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-94, 154-159, 200-205, 213-216, 220-226, 235-243, 247-252, 259-261, 265-270, 274, 290