Urząd Stanu Cywilnego Witkowo - obwód wiejski

Sygnatura
53/1981/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
11206

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa za lata 1874-1924, 1936-1938, zgony za lata 1874-1924, 1936, 1938

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1924, 1936-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1924, 1936-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

288

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

272

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 80-154) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9, 11-13 (nr O: 45899-45910), 10 (nr O 45886), 14-16 (nr O: 57879-57881), 18-34 (nr O: 57883-57899) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-77, 155-157, 162-165, 169-171, 175-177, 181-186, 192-200, 211-212, 219-227, 233-241