Urząd Stanu Cywilnego Września - obwód miejski

Sygnatura
53/1984/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
16957

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918 (1919-1921), małżeństwa i zgony za lata 1874-1930

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

318

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

307

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 83-131) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45994-46005), 13-27 (nr O: 57924-57938), 29-34 (nr O: 57939-57944) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-82, 132-140, 179-187, 194-196, 200-202, 206-208, 215-220, 224-230, 237-240, 244-247, 251-253, 257-260