Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 27 maja 1990 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1990-1993 z terenu województwa chełmskiego

Sygnatura
36/396/0
Daty skrajne
1990-1993
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dokumenty z wyborów do rad gmin z podziałem na poszczególne miasta i gminy – protokoły głosowania, protokoły wyników wyborów, obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz wynikach wyborów z 1990 r. (sygn. 1-29); materiały te pozostawiono w układzie alfabetycznym; ostatnią jednostkę w zespole stanowi zbiór dokumentów z wyborów uzupełniających i ponownych z miast: Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Wola Uhruska Wyryki z lat 1990-1993 (sygn. 30)

Dzieje twórcy:

Wybory do rad gmin zarządzone zostały przez Prezesa Rady Ministrów na 27 maja 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 17, poz. 101). Odbywały się na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r Nr 16, poz. 96). Siedziby komisji wyborczych mieściły się w miejscowościach województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Dla przeprowadzenia wyborów powołano Generalnego Komisarza Wyborczego, wojewódzkich komisarzy wyborczych, terytorialne (gminne, miejskie) komisje wyborcze, obwodowe komisje wyborcze. Obwody głosowania tworzone były przez terytorialne komisje wyborcze. Właściwa terytorialna komisja wyborcza, na wniosek zarządu gminy, tworzyła obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz wyznaczała siedziby obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie odbywało się w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze rozwiązywane były przez organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

Daty skrajne:

1990-1993

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1990-1993.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak