Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Sygnatura
36/402/0
Daty skrajne
1949-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawozdania Komitetu Powiatowego PZPR z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2); protokół z obrad XVIII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Chełmie z lat 1974-1975 (sygn. 3); Powiatowa Komisja Rewizyjna - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli z lat 1971-1975 (sygn. 4-7); Zespół ds. skarg i wniosków (kontroli społecznej) z 1974 r. (sygn. 8-10); karty osobowe - kadry nomenklaturalnej, pracowników politycznych KP PZPR, rezerwy kadrowej (sygn. 11-13); ankiety kadry rezerwowej z lat 1973-1974 (sygn. 14); wykazy rezerwy kadrowej z lat 1973-1975 (sygn. 15); wykazy stanowisk nomenklaturalnych z lat 1957-1972 (sygn. 16); analizy i oceny dotyczące kadry nomenklaturalnej z lat 1964-1975 (sygn. 17); księgi wybyłych KP PZPR z lat 1963-1975 (sygn. 18-20); księgi ewidencyjne z lat 1963-1974 (sygn. 21-24); listy płac z lat 1949-1975 (sygn. 25-52)

Dzieje twórcy:

Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie funkcjonował w latach 1948-1975. Siedziba KP PZPR mieściła się w Chełmie. Status prawny - partia polityczna. KP PZPR w Chełmie stanowił instancję partyjną szczebla powiatowego, działającą na obszarze powiatu chełmskiego i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej. Kierował działalnością powiatowej organizacji partyjnej.

Daty skrajne:

1949-1975

Klasyfikacja:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Nazwa twórcy:

Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Daty:

1949-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy roboczy Tak