Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym

Sygnatura
36/406/0
Daty skrajne
1973-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje miejsko-gminne z lat 1977-1981 (sygn. 1-3); 2. Plenum KM-G z lat 1973-1988 (sygn. 4-9); 3. Egzekutywa KM-G z lat 1977-1988 (sygn. 10-20); 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 21); 5. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1977 r. (sygn. 22)

Dzieje twórcy:

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym funkcjonował w latach 1973-1990. Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się w Rejowcu Fabrycznym. Status prawny - partia polityczna KM-G PZPR w Rejowcu Fabrycznym stanowił instancję partyjną szczebla podstawowego, działającą na obszarze miasta i gminy Rejowiec Fabryczny odpowiadającą za realizacje na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością miejsko-gminnej organizacji partyjnej.

Daty skrajne:

1973-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym

Daty:

1973-1989, 1973-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 0,01
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 22
spis roboczy Tak 0,01
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 22