Komitet Zakładowy Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Chełmie

Sygnatura
36/433/0
Daty skrajne
1981-1982
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1981-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1981-1982, 1981-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak