Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie

Sygnatura
36/500/0
Daty skrajne
[1947]1948-1952
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1947]1948-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1952, 1947-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis roboczy Tak