Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Chełmie

Sygnatura
36/505/0
Daty skrajne
[1961-1974]1975-1999
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1961-1974]1975-1999

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1961-1999, 1961-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

483

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak