Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku

Sygnatura
36/509/0
Daty skrajne
1980
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

seria wybory posłów do Sejmu PRL – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na posłów w obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 1) oraz gminy Wyryki (sygn. 2) z 1980 r.; organizacja wyborów - składy obwodowych komisji wyborczych, mężowie zaufania - gmina Ruda Huta z 1980 r. (sygn. 5); seria wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie z obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 3), oraz gminy Wyryki (sygn. 4) z 1980 r. spis roboczy (przesunięcie z zespołu 36/306 - 60/2008) - 4 j.a.

Dzieje twórcy:

21 marca 1980 r. upływała kadencja Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Zgodnie z prawem wyborczym, wybory na następną kadencję powinny się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od upływu kadencji. W związku z tym Rada Państwa zarządziła wybory do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Termin ustaliła na 23 marca 1980 r. (Dz. U. PRL z 1980 r., Nr 2, poz. 3). Dla przeprowadzenia wyborów utworzono 22 okręgi wyborcze oraz 171 obwodów głosowania. Siedziby gminnych komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Rada Państwa ustaliła 72 okręgi wyborcze dla wyborów do Sejmu oraz granice i numery okręgów wyborczych liczbę posłów, jaka miała być wybrana z każdego okręgu, jak również siedziby okręgowych komisji wyborczych. Okręg nr 12 obejmował województwo chełmskie, w którym miało być wybranych 3 posłów.

Daty skrajne:

1980

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1980-1980.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.09

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5
spis roboczy Tak 4

zespół wydzielony z zespołu nr 36/190 decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 22 marca 2007 r.; w 2014 r. - poprawa ewidencji: w 2008 r. przesunięto 4 j.a., 0,07 mb