Księgi ziemskie parczewskie

Sygnatura
35/6/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Relacje, zapisy [relationes, inscriptione], 1794-1800, 3 j.a.; 2. Regestr ordynaryjny, 1795, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski parczewski został powołany na mocy konstytucji sejmu grodzieńskiego z 23 XI 1793 r., wprowadzającej nowy podział administracyjny i sądowniczy kraju po II rozbiorze. Obszarem działania obejmował ziemię parczewską w woj. chełmskim (VL X s. 309-319). Był organem pierwszej instancji a jego jurysdykcji podlegały wszystkie sprawy szlachty zarówno z dziedziny sądownictwa spornego, jak i niespornego (sprawy dotyczące dóbr ziemskich oraz zobowiązań finansowych). Kolegium sędziowskie stanowiło 6 sędziów, 6 komorników i pisarz sądowy. Przy sądzie funkcjonowała kancelaria ziemska, którą kierował regent aktowy. Urzędnicy ziemscy byli wybierani na sejmiku chełmskim (VL X, s. 286-295). Po III rozbiorze władze austriackie zachowały przejściowo na terenie Galicji Zachodniej polskie sądownictwo ziemskie, do czasu ukonstytuowania się nowych sądów szlacheckich. Językiem sądu był język polski, później łacina.

Daty skrajne:

1794-1800

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1794-1800.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta terrestria Parczoviensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Nie Archiwum Państwowe w Lublinie. Inwentarz ksiąg dawnych, opr. J. Riabinin, W 1931
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak spis ksiąg ziemskich parczewskich wykonany podczas skontrum, 5 j.a.