Akta miasta Krasnegostawu

Sygnatura
35/39/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
16295

Zawartość:

Dokument, 1782, 1 j.a. Księgi wójtowsko-ławnicze, 1586-1797, 26 j.a. Księgi radzieckie, 1702-1791, 5 j.a. Księgi oblat wyroków sądu komisarskiego, 1667-1773, 2 j.a. Księgi kancelarii syndyka m. Krasnegostawu, 1796-1801, 2 j.a. Księgi Magistratu Miasta Krasnegostawu, 1801-1810, 8 j.a. Księgi konserwatora Hipotek Powiatu Krasnostawskiego [hipoteczne], 1811-1826, 4 j.a. Akta luźne z obu kancelarii miejskich, 1646-1807, 1 j.a.; Akta z lat 1906 - 1951 (przekazane w ramach scalenia z A.P. Zamość) - 260 j.a.

Dzieje twórcy:

Krasnystaw miasto królewskie. Lokowany w 1394 r. przez Władysława Jagiełłę, na gruntach wsi Szczekarzew (Szczekarzów). Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście początkowo sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Miał on do pomocy zastępcę (landwójta), wybieranego przez siebie za zgodą rady jako reprezentanta mieszczan. Po wykupie wójtostwa władzę sprawowała rada miejska składająca się z czterech rajców, z których jeden przez kwartał pełnił funkcje burmistrza. Rada miejska łączyła funkcje administracyjno-sądownicze. Ława zaś jako organ drugiej władzy w mieście wyłącznie funkcje sądownicze. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.

Daty skrajne:

1586-1826, 1906 - 1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1586-1826, 1906-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

309

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

309

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

nr mikrofilmów ksiąg: 110302-110348; Do ksiąg ludności stałej sygn. 284 - 296 sporządzono w A. P. w Zamościu skorowidze